Naslovi

Sklopljena uspješna saradnja između kolektivnih organizacija BiH i Srbije

Sklopljena uspješna saradnja između kolektivnih organizacija BiH i Srbije

Dana 13.12.2021. u Beogradu zaključen je bilateralni Sporazum između kolektivne organizacije za zaštitu prava proizvođača fonograma iz BiH FONOGRAM i kolektivne organizacije za zaštitu proizvođača fonograma iz Republike Srbije OFPS.

Navedeni Sporazum predstavlja nastavak uspješne saradnje između dvije organizacije, te obezbjeđuje zašitu nosilaca prava na teritoriji BiH i Repubilike Srbije pod jednakim uslovima.

U ime Fonograma Sporazum je potpisao gdin. Švrakić Ahmed, koji je ovom prilikom iskazao zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa OFPS-om, sa nadom da će ista biti nastavljena i u budućnosti, a sve u interesu proizvođaca fonograma i izdavača obje države.