Naslovi

Zastupanje na terenu

Zastupanje/posredovanje na terenu dijeli se u dva segmenta:

  • Ekskluzivno zastupanje/posredovanje

Ekskluzivno posredovanje ili zastupanje podrazumijeva da samo jedan manager/Hayat production posreduje za Vas.

Prednost je u tome što ćete Vi kao “zvijezda”, imati kontakt samo sa jednim managerom, koji će sve dogovore za nastupe, koncerte, angažmane, reklame, eventualne promjene i sl. ugovarati u Vaše ime.

Manager/Hayat production kome povjerite ekskluzivno pravo zastupanja na terenu, vodi evidenciju o svim kontaktima, kontaktira umjesto Vas, obezbjeđuje sve potrebno za Vaš angažman, brine o sigurnosti ugovorenog posla.

Manager/Hayat production “štiti” Vašu cijenu!

On u dogovoru sa Vama, diktira cijenu Vašeg angažmana svim ostalim “klijentima”.

Iskren i partnerski odnos sa managerom/Hayat production koji poznaje svoj posao umnogome će  olakšati proces dogovaranja koncertnih događaja i sigurno Vam napraviti i finansijsku dobit.

  • Standardno zastupanje/posredovanje

Podrazumjeva uobičajeni dogovor sa izvođačem. Ukoliko izvođač ima slobodan termin i ukoliko Hayat Productionu odgovara njegov angažman,  realizovat će se ugovoreni posao , bez posebnih privilegija na Hayat TV-u.