PR MANAGEMENT

Kome se kaže? Šta i zašto se kaže? Kada se kaže? Gdje se kaže?

LABEL – USLUGE IZDAVANJA

Usluge izdavanja podrazumijevaju rukovođenje brendovima i koordinaciju proizvodnje, distribucije, marketinga, promocije i primjene autorskih prava za zvučne snimke i muzičke spotove.

VIDEOPRODUKCIJA

Videoprodukcija je proces nastanka videospota za snimljenu pjesmu i sastoji se od 3 segmenta.

PRODUKCIJA PJESME

ZASTUPANJE NA TERENU

Zastupanje/posredovanje na terenu dijeli se u dva segmenta.

ARTIST MANAGEMENT

Artist management podrazumijeva rukovođenje profesionalnom karijerom izvođača u zabavnoj industriji.