Naslovi

AIS I “FONOGRAM” SA INSPEKTORATOM RS-a: Zajednički zaštititi autorska prava

Asocijacija izvođača i svirača i Fonogram nakon nedavno postignutog sporazuma sa Federalnom inspekcijom o aktivnijem učešću u sprovođenju zakonom propisanih obaveza, nastavljaju odlučno u zaštiti prava muzičkih izvođača i proizvođača fonograma.

Naime, jučer je u Banjoj Luci održan sastanak predstavnika AIS i Fonograma sa čelnicima Inspektorata Republike Srpske, kako bi se poboljšala i osnažila dosadašnja saradnja, te pronašli adekvatni mehanizmi sprovođenja Zakona o autorskom i srodnim pravima i Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava na području Republike Srpske.

Na zajedničkom sastanku u ime AIS prisustvovali su potpredsjednik AIS Slaviša Guja i član Upravnog odbora AIS Miroslav Janjanin, u ime Fonograma član Upravnog odbora Siniša Kajmaković, dok su u ime Inspektorata Republike Srpske prisustvovali direktor Dragutin Škrebić i glavni republički tržišni inspektor Borka Surtov.

Složili su se sa činjenicom da je neinformisanost i nerazumijevanje zakonskih obaveza od strane korisnika muzičkih djela, najveća kočnica u radu kolektivnih organizacija. Dogovorena je zajednička saradnja i partnerski nastup prema korisnicima, kao i da će u narednom periodu Inspektorat Republike Srpske dati punu podršku u njihovom radu.

Član Upravnog odbora Siniša Kajmaković izjavio je da je izuzetno zadovoljan ishodom zajednički održanog sastanka sa predstavnicima Inspektorata Republike Srpske. Naglasio je da se zakon mora poštovati, te da korisnici muzičkih djela ne mogu izbjeći plaćanje naknade za prava izvođača muzičkih djela i prava proizvođača fonograma.

Komentariši