Naslovi

Donijeta odluka o starateljstvu nad Severininim sinom

Ana Bokulić, bivša advokatica i radnica Centra za posebno starateljstvo, nezakonito je imenovana posebnim starateljem zajedničkom malodobnom sinu pjevačice Severine Kojić i srbijanskog poduzetnika Milana Popovića, presudio je Upravni sud Hrvatske. Sada je donesa odluka o starateljstvu nad Severininim sinom.

Utvrđen je cijeli niz propusta zbog kojih je i Severina Kojić osporavala tu odluku. Ona je bila bitna u kasnijem sudskom postupku. Njihov sin je, naime, dodijeljen da živi s ocem temeljen mišljenja upravo Ane Bokulić. Severina je sada dobila satisfakciju, a određeno je da joj se mora platiti i određene sudske troškove. Presuda je otpremljena prošle sedmice, a donesena je 23. februara ove godine.

Upravni sud proveo je četiri usmene rasprave na kojima je, među ostalim, ispitao i Severinu i zaposlenice Centra za posebno starateljstvo. Također je pregledao svu dokumentaciju o prestanku određivanja bivše starateljice i određivanju nove.

Ana Bokulić više nije ni zaposlenica Centra za posebno starateljstvo, nego je sada zaposlena u Ministarstvu pravosuđa, piše Jutarnji.

Upravni sud zaključio je da je rješenje kojim je tadašnja posebna starateljica Dijana Vranaričić razriješena nezakonito.

U tom je postupku Severina Kojić dva puta opravdala svoj nedolazak u Centar poslovnim obvezama. Smatralo se da je to dovoljan razlog da se bez njenog daljnjeg sudjelovanja u postupku imenovanja može odrediti posebnom starateljicom te je tako i učinjeno. Smatrali su da je ona “konzumirala” svoje pravo i da je više nisu dužni pozivati. Zastupnici Severine Kojić žalili su se na tu odluku, ali su i u žalbi bili odbijeni. Pokrenuli su sudski spor koji je sad rezultirao povoljnim ishodom za Severinu.

Sud smatra ovakvo postupanje prvostepenog tijela nezakonitim na štetu tužiteljice koja je time stavljena u neravnopravan odnos u odnosu na oca Milana Popovića. Slijedom toga smatra se nezakonitim i drugostepeno rješenje kojim je odbijena žalba tužiteljice protiv takvog prvostepenog rješenja. Po stavu ovog suda majka Severina Kojić je obligatorno morala biti uključena u postupak imenovanja nove posebne starateljice njenom malodobnom sinu. Takvim postupanjem prvostepeno tijelo, Centar za socijalnu skrb Zagreb, Podružnica Maksimir, propustilo je ispuniti svoju dužnost iz članka 52 st. 2 Zakona o općem upravnom postupku, prema kojem je bilo dužno omogućiti stranci izjašnjavanje o svim okolnostima i činjenicama, odnosno isti članak je prekršilo – navodi se u presudi.

Nije bilo sporno da je dotadašnja starateljica trebala biti razriješena zbog odlaska na rad u Rijeku. Ana Bokulić, koja se zaposlila u Centru, samu sebe je predložila i potpisala na prijedlogu Centra da bude posebna starateljica. Osim što je Severini bila sporna ta činjenica, u žalbi je navela kako je ona insistirala da dobije baš taj slučaj. Ana Bokulić se na ročištu na Općinskom sudu ponašala kao advokatica Milana Popovića.

Komentariši