Naslovi

AIS i Fonogram postigli sporazum sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove

Danas je u prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove održan zajednički sastanak predstavnika kolektivnih organizacija AIS-a, Fonogram-a i predstavnika Federalne uprave za tržišne inspekcije.U ime AIS-a, sastanku su prisustvovali predsjednik AIS-a Almir Ajanović i direktorica AIS-a Jasmina Misirlić, ispred Fonogram-a predsjednik Ahmed Švrakić i pravni savjetnik Kemal Švrakić, a u ime Federalne uprave za inspekcijske poslove prisutan je bio rukovodilac federalnog tržišnog inspektorata Elmir Ramić.

Postignut je sporazum da se Federalna inspekcija aktivnije uključi u zaštiti muzičkih izvođača i proizvođača fonograma u Bosni i Hercegovini. Zajednički je konstatovano da kod korisnika muzičkih djela u velikom broju slučajeva postoji nerazumjevanje kada je ova vrsta prava u pitanju. U tom smislu inspekcije će izlaziti na teren i djelovati preventivno i upozoriti korisnike muzičkih djela na njihovu obavezu da plaćaju ova prava. Tek nakon toga pristupit će se sankcionisanju onih koji i dalje budu odbijali svoju obavezu.

Govoreći o današnjem sastanku predsjednik AIS-a Almir Ajanović rekao je kako je uvjeren da je ovo korak u pravom smjeru te da je zadovoljan spremnošću Federalne inspekcije da zaštiti izvođače muzičkih djela i proizvođače fonograma. U tom smislu još jednom je pozvao sve korisnike muzičkih djela koji imaju obavezu plaćanja naknade za korištenje muzičkih djela, a još nisu sklopili ugovor s AIS-om i Fonogram-om, da to učine u što skorijem roku kako bi najavljene inspekcijske posjete dočekali sa regulisanim izvođačkim i fonogramskim pravima.

Također je podsjetio korisnike da ne mogu izbjeći obavezu retroaktivnog plaćanja u slučaju da kasnije potpišu ugovor, jer njihova obaveza plaćanja vrijedi od 08.05.2015. za AIS odnosno od 16.10.2015. godine za Fonogram.

Predsjednik Fonogram-a Ahmed Švrakić naglasio je da je današnji sastanak dokaz da je Bosna i Hercegovina pravna država koja uspješno funkcioniše u sve više segmenata.

“Zadovoljstvo je upoznati ljude poput gospodina Ramića, koji nam vraćaju vjeru u vladavinu zakona, koji je, potvrdilo se, apsolutno na strani muzičkih izvođača i proizvođača fonograma. Izuzetno sam zadovoljan činjenicom da će pored Federalne inspekcije biti animirani i kantonalni inspekcijski organi tako da korisnici mogu očekivati istovremeno akciju inspekcije na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine, zbog regulisanja prava izvođača muzičkih djela i prava proizvođača fonograma“, izjavio je Švrakić.

Nakon uspješno održanog sastanka sa Federalnom inspekcijom, predstavnici AIS-a i Fonogram-a, očekuju u toku naredne sedmice i sastanak sa čelnicima inspekcijskih organa Republike Srpske, kako bi se i na tom području pospješilo izmirivanje obaveza po osnovu izvođačkih i fonogramskih prava.

Komentariši